Prisidėkite prie ištikimiausių Vilniaus „Kibirkšties“ rėmėjų! Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, 2016 metais sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) galite paremti kurią nors organizaciją, galinčią būti paramos gavėja.

Remdami „Kibirkšties“ komandą jūs nepatirsite jokių papildomų išlaidų. Tereikia mokesčių administratoriui nurodyti, kad viešajai įstaigai VŠĮ „Sostinės moterų krepšinio klubas“ skiriate iki 2 procentų 2016 metais sumokėto pajamų mokesčio.

Tam reikia užpildyti ir iki gegužės 1 dienos pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytos formos prašymą.

VŠĮ „Sostinės moterų krepšinio klubas“ duomenys: paramos gavėjo duomenys ir adresas – Viešoji įstaiga „Sostinės moterų krepšinio klubas“, Kareivių g. 6, Vilnius, LT-09117, atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT08 4010 0495 0108 7964, AB DNB bankas, banko kodas 40100,

Prašymo formą pildyti galite ir internetu – prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS).

Prašymą galite tiesiogiai pristatyti į mokesčių inspekciją arba išsiųsti paštu. Jei Jūs privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija. Jei metinės pajamų mokesčio deklaracijos teikti neprivalote, prašymą dėl 2 proc. paramos turite pristatyti pats arba per savo darbdavį, jam sutikus.